Bitfinex đã chuyển hơn 600 triệu đô la ETH vào ví nóng của mình trong tháng này và phân phối nó đến hơn 20 địa chỉ mới

iao thức bản đồ tri thức Web3 0xscope đã tweet rằng kể từ tháng 12, sàn giao dịch mã hóa Bitfinex đã chuyển hơn 600 triệu đô la Mỹ ETH vào ví nóng của mình, sau đó phân phối số ETH này tới hơn 20 địa chỉ mới được tạo. địa chỉ là ETH nhận được. Người ta cũng phát hiện ra rằng kể từ ngày 26 tháng 9, 93,36 triệu đô la ETH đã được chuyển trực tiếp từ ví nóng Bitfinex sang ví nóng Binance.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr