Bitfinex CTO: Lightning Network rất phù hợp để giảm bớt vấn đề tắc nghẽn của mạng Bitcoin

CTO của Bitfinex và người phát ngôn không chính thức, Paolo Ardoino cho biết: “Mạng Lightning rất phù hợp để giảm bớt vấn đề tắc nghẽn của mạng Bitcoin. Tại Bitfinex, chúng tôi đã thấy 11.000 giao dịch trong 30 ngày qua và tôi hy vọng con số này sẽ Chúng tôi cần nhiều sàn giao dịch hơn và nhiều người dùng trao đổi hơn để thúc đẩy Lightning Network được hưởng lợi từ tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn. Liquid Network của Blockstream cũng là một lớp phụ trợ tốt có thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ trong trường hợp tắc nghẽn trên mạng chính BTC. ”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr