Đăng ký thành viên

Nhận bản tin Tiền Điện Tử hàng ngày

― Advertisement ―

spot_img

Bitcoin Core 25.0 đã chính thức được phát hành

Vào ngày 26 tháng 5, BitcoinCore 25.0 đã chính thức được phát hành. Phiên bản này bao gồm các tính năng mới, nhiều bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất, cũng như các bản dịch được cập nhật. Các nhà khai thác BitcoinCore cần đóng hoàn toàn phiên bản cũ trước khi nâng cấp. BitcoinCore chạy trên các hệ điều hành sử dụng nhân Linux, macOS 10.15 và Windows 7 trở lên, cũng như hầu hết các hệ thống tương tự Unix khác.