Bit2Me hỗ trợ 100.000 nhà đầu tư tiền điện tử bị chặn bởi sàn 2pris

Sàn giao dịch tiền điện tử của Tây Ban Nha 2pris thông báo đóng cửa vào ngày 10/7 với lý do không đủ chi phí hoạt động trong "mùa đông crypto". Mới đây Bit2Me đăng bài trên twitter đoạt được thỏa thuận với 2pris bỏ khoản phí 20 euro mà người dùng phải đóng cho 2pris và có thể tiếp tục giao dịch bình thường.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr