Binance thông báo thuê Rachel Conlan làm Phó Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu

Binance đã thông báo hôm nay rằng họ đã thuê Rachel Conlan làm phó chủ tịch tiếp thị toàn cầu của tổ chức. Conlan sẽ lãnh đạo các hoạt động tiếp thị và xây dựng thương hiệu toàn cầu của Binance. Với tư cách là Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Binance, Conlan sẽ báo cáo với He Yi và giám sát các nhân viên tiếp thị toàn cầu và khu vực của tổ chức trên khắp thế giới. Ngoài việc giám sát các nhóm tiếp thị toàn cầu và khu vực, Conlan sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác thương hiệu và tài sản giải trí của công ty. Được biết, Rachel Conlan trước đây từng là người đứng đầu toàn cầu của thương hiệu và quan hệ đối tác OKX.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights