Binance sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn U-margin của EDU vào ngày 30 tháng 4, với đòn bẩy tối đa 20 lần

Theo tin tức từ ForesightNew, Binance đã thông báo rằng Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn EDU tiêu chuẩn U vào lúc 20:00 giờ GMT+8 vào ngày 30 tháng 4, với đòn bẩy lên tới 20 lần.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr