Binance: Sẽ làm việc để kích hoạt tính năng rút tiền từ Lightning Network của Bitcoin nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn khi rút tiền

Vào ngày 8 tháng 5, Binance tuyên bố rằng các giao dịch đang chờ xử lý hiện đang được xử lý với phí giao dịch cao hơn. Để ngăn những tình huống tương tự xảy ra lần nữa trong tương lai, Binance đã điều chỉnh các khoản phí. Binance sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động trên chuỗi và điều chỉnh cho phù hợp nếu cần. Ngoài ra, nhóm Binance sẽ làm việc để cho phép rút Bitcoin Lightning Network nhằm giảm bớt tắc nghẽn rút tiền.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr