Binance sẽ hỗ trợ kế hoạch hoán đổi token Cocos-BCX thành COMBO

Binance sẽ hỗ trợ trao đổi mã thông báo Cocos-BCX (COCOS) và có kế hoạch đổi tên COMBO (COMBO). Vào lúc 08:30 ngày 25 tháng 5 năm 2023 (UTC), Binance Futures sẽ tạm dừng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn COCOS dựa trên USDT. Binance Futures sẽ điều chỉnh mức đòn bẩy và ký quỹ của các hợp đồng vĩnh viễn COCOS ký quỹ bằng USDT vào lúc 09:00 (UTC) ngày 18 tháng 5 năm 2023. Vào lúc 2023-05-2509:00 (UTC), Binance Futures sẽ tiến hành thanh lý toàn bộ, thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý cho hợp đồng vĩnh viễn COCOS dựa trên USDT và sẽ bị hủy niêm yết sau khi thanh toán hoàn tất. Người dùng nên đóng bất kỳ vị thế mở nào trước 25:00 ngày 25/05/2023 09:00 (UTC) để tránh thanh toán tự động.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr