Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBinance NFT sẽ không còn hỗ trợ mạng Polygon nữa và ngừng...

Binance NFT sẽ không còn hỗ trợ mạng Polygon nữa và ngừng chương trình đặt cược Sandbox NFT

Binance đã đưa ra thông báo rằng như một phần của quá trình liên tục đơn giản hóa việc cung cấp sản phẩm cho thị trường Binance NFT, sau khi xem xét và đánh giá cẩn thận, Binance NFT sẽ ngừng hoạt động vào lúc 14:00 ngày 26 tháng 9 năm 2023 (EST8) Kế hoạch đặt cược TheSandboxNFT. Bắt đầu từ 14:00 ngày 26 tháng 9 năm 2023 (EST8), người dùng sẽ không thể đặt cược LANDNFT được lưu trữ trên mạng Polygon trên Thị trường NFT Binance để kiếm phần thưởng TheSandbox (SAND) hàng ngày. Tất cả LANDNFT hiện đang đặt cọc trên thị trường Binance NFT sẽ tự động được hủy đặt cược vào ngày 27 tháng 9 năm 2023 (EST8) và sẽ được trả lại vào tài khoản của người dùng sau 10:00 ngày 28 tháng 9 năm 2023 (EST8) Tài khoản Binance . Phần thưởng SAND cuối cùng hàng ngày cũng sẽ được tự động phân phối đến ví giao ngay của người dùng sau 10:00 ngày 28 tháng 9 năm 2023 (EST8). Ngoài ra, Binance NFT sẽ không còn hỗ trợ mạng Polygon bắt đầu từ 14:00 ngày 26 tháng 9 năm 2023 (EST8). Người dùng nên rút NFT khỏi thị trường Binance NFT thông qua mạng Polygon trước 07:59 ngày 1 tháng 1 năm 2024 (EST8). Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp cho người dùng bị ảnh hưởng sau đó.