Binance NFT Marketplace ra mắt Chương trình Staking NFT Sandbox

Binance NFT đã công bố ra mắt kế hoạch cam kết TheSandboxNFT, cho phép người dùng cam kết token SAND để nhận phần thưởng NFT độc quyền. Được biết, kế hoạch cam kết cung cấp các phần thưởng khác nhau tùy theo thời gian cam kết của người dùng, từ 15 ngày đến 60 ngày. Người tham gia có thể nhận NFT phiên bản giới hạn từ TheSandbox để sử dụng trong thế giới trò chơi ảo hoặc giao dịch trên thị trường Binance NFT.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr