Binance Launchpad đã mở kênh đầu tư Open Campus (EDU) và Innovation Zone sẽ ra mắt EDU vào lúc 19:00 hôm nay

Binance Launchpad hiện đã mở kênh đầu vào OpenCampus (EDU) và kênh đầu vào sẽ đóng vào lúc 16:00. Launchpad này áp dụng mô hình đầu tư dựa trên số lượng nắm giữ BNB trung bình hàng ngày trong 5 ngày của người dùng. Sau khi khoản đầu tư kết thúc, Binance Innovation Zone sẽ ra mắt OpenCampus (EDU) vào lúc 19:00 ngày 28 tháng 4 năm 2023 (giờ Hà Nội) và mở các thị trường giao dịch EDU/BTC, EDU/USDT, EDU/TUSD, EDU/BNB . Tỷ lệ chuyển đổi là: 1EDU=0,00015281BNB ($0,05, dựa trên giá BNB là $327,2).

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr