Binance hoàn thành việc tích hợp Mạng WOO (WOO) với mạng Arbitrum One

Theo tin tức chính thức, Binance đã hoàn thành việc tích hợp WOONetwork (WOO) trong mạng ArbitrumOne, đồng thời mở tính năng nạp và rút mã thông báo WOONetwork (WOO) trong mạng ArbitrumOne. Vui lòng chọn mạng ArbitrumOne trên trang nạp tiền kỹ thuật số WOONetwork (WOO) để lấy địa chỉ nạp tiền WOO.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr