Binance đã đặt cược hơn 1,07 tỷ đô la ETH trên Beacon Chain

Giám sát của Arkham cho thấy rằng vào đầu ngày hôm nay, Binance đã chuyển 128.000 ETH đến một địa chỉ để đặt cược trên beacon chain. Chỉ trong tuần này, họ đã chuyển 576.000 ETH đến các địa chỉ cam kết. Điều này có nghĩa là hơn 1,07 tỷ đô la ETH đã được đặt cược trên riêng Binance.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr