Biên bản của Fed: Các quan chức chia rẽ về việc hỗ trợ tăng lãi suất thêm

Golden Finance đưa tin rằng biên bản cuộc họp của Fed cho thấy các quan chức bị chia rẽ về việc có nên hỗ trợ tăng lãi suất thêm hay không; các quan chức Fed nhấn mạnh rằng họ sẽ dựa vào dữ liệu và khó có khả năng cắt giảm lãi suất; nhiều người tham gia nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ lại các lựa chọn sau khi cuộc họp tháng 5; Các tác giả cho biết có thể không cần thắt chặt chính sách hơn nữa nếu nền kinh tế phát triển như họ mong đợi. Các quan chức Fed tin rằng việc tăng trần nợ kịp thời là rất quan trọng. Một số người tham gia cho biết có thể cần thắt chặt chính sách hơn nữa tại các cuộc họp trong tương lai.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr