Biden: Không loại trừ nâng trần nợ trong ngắn hạn sẽ tránh vỡ nợ

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận (vấn đề trần nợ) và gặp lại nhau vào thứ Sáu. Nước Mỹ sẽ không vỡ nợ. Mỹ có thể cắt giảm chi tiêu và thâm hụt. Không loại trừ khả năng tăng trần nợ trong ngắn hạn. Tuyệt đối chắc chắn để tránh vỡ nợ. Đang suy nghĩ về Tu chính án thứ 14 về nợ. Trần nợ nên được kéo dài hơn một năm.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr