Beta Finance: Sử dụng cơ sở hạ tầng Multichain, người dùng nên sử dụng Avalanche Bridge để rút tiền BETA

BetaFinance, một thị trường phái sinh được mã hóa, đã tweet rằng nó đã sử dụng cơ sở hạ tầng của Multichain để làm cầu nối giữa Avalanche và BNBChain.Theo quan điểm hiện trạng của Multichain, người dùng nên sử dụng AvalancheBridge khi đề xuất mã thông báo BETA. Nhưng BetaFinance sẽ tiếp tục duy trì các dự án hiện có để cung cấp tính thanh khoản trên mạng Multichain để cho phép người dùng kết nối suôn sẻ và cầu nối giữa Avalanche và BNBChain vẫn có thể được xử lý.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights