Berenberg: SEC có thể chuẩn bị các lập luận khác để từ chối Bitcoin ETF giao ngay

Ngân hàng đầu tư Berenberg cho biết dựa trên những lo ngại về thị trường Bitcoin giao ngay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể sẽ chuẩn bị các lập luận thay thế để biện minh cho việc tiếp tục từ chối các ứng dụng quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay. Tuy nhiên, nhà phân tích Mark Palmer đã viết rằng chiến thắng của Grayscale có thể làm tăng khả năng “SEC cuối cùng sẽ phê duyệt một hoặc nhiều ứng dụng Bitcoin ETF giao ngay”. Một tòa án liên bang đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng SEC phải xem xét lại quyết định từ chối nỗ lực của Grayscale nhằm chuyển đổi Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) thành một quỹ ETF.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights