2021-06-10 09:35:36

Beam 6.0 Hardfork tiến gần đến mục tiêu mang lại sự riêng tư tốt hơn cho DeFi

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  11

Theo tiendientu.net, nền tảng tiền điện tử bí mật Beam đang tiến gần đến hardfork tiếp theo của nó. Bản cập nhật này nhằm mục đích tạo cơ sở cho các cơ hội DeFi bí mật. Theo Beam giải thích trong bản cập nhật tin tức mới lần này:

 “Với hardfork, Beam tạo tiền đề để bù khuyết khoảng trống cơ bản trong DeFi: Quyền riêng tư”

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục