Bất động sản ảo giảm tới 85% giá trị so với đầu năm

Theo thống kê của Nftdesk cho thấy, kể từ năm 2022, giá trung bình của sáu nền tảng bất động sản ảo lớn nhất (Decentraland, The Sandbox, Voxels, SomniumSpace, NFTWorlds và SuperWorld) đã giảm từ khoảng 17.000$ vào đầu năm xuống còn 2.500$ hiện tại, mức giảm lên tới 85%.

Theo dữ liệu giá cho thấy bất động sản ảo đã giảm tới 85% giá so với thời điểm đầu năm

Tuy nhiên theo thực tế thì đa số các nền tảng bất động sản ảo đều định giá theo ETH, khi ETH giảm giá tương ứng từ 5.000$ xuống còn 1.000$ thì bất động sản giảm cũng là điều dễ hiểu. Giá bất động sản ảo hầu như vẫn không thay đổi nhiều nếu tính trên ETH.

Nhiều công ty truyền thống hàng đầu và những người nổi tiếng đã đầu tư vào bất động sản ảo với mức giá cao hiện tại cũng thả trôi khoản lỗ của mình.

Khi thị trường ở giai đoạn downtrend thì tất cả các sản phẩm là coin, token hoặc các tài sản ảo đều sẽ mất giá. Thông thường sẽ chia 5 chia 10, sau đó thậm chí còn chia tiếp 1 lần như thế nữa.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất