Báo cáo tài chính Galaxy Digital: thu nhập ròng quý đầu tiên là 134 triệu đô la Mỹ

Vào ngày 9 tháng 5, Galaxy Digital, một công ty quản lý đầu tư và dịch vụ tài chính tập trung vào tài sản kỹ thuật số, đã công bố báo cáo tài chính quý 1. Doanh thu trong quý đầu tiên là 146,74 triệu đô la Mỹ và thu nhập ròng là 134 triệu đô la Mỹ. do tăng tài sản kỹ thuật số và chưa thực hiện Điều này so với khoản lỗ ròng 288 triệu đô la trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Doanh thu phái sinh của GalaxyDigital là 55 triệu đô la trong quý đầu tiên. 

Tính thanh khoản của Galaxy Digital bao gồm 400 triệu đô la tiền mặt và 414 triệu đô la tài sản kỹ thuật số ròng, bao gồm 209 triệu đô la tiền ổn định phi thuật toán. Số dư tiền mặt và stablecoin đã giảm 214 triệu đô la so với cuối năm, chủ yếu là do các khoản thanh toán cao hơn cho các khoản vay fiat chưa thanh toán, mua lại GK8 và đầu tư. Ngoài ra, Galaxy Digital đã tham gia vào một liên minh chiến lược với DWS để phát triển các giải pháp quản lý tài sản kỹ thuật số ở Châu Âu.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr