Báo cáo của Cambridge: Tài sản kỹ thuật số có thể hỗ trợ phân phối giá trị

Trung tâm Tài chính Thay thế (CCAF) của Trường Kinh doanh Cambridge đã công bố một báo cáo xem xét tài sản kỹ thuật số dựa trên chuyển tiền nhân đạo, lập luận rằng tài sản kỹ thuật số có thể hỗ trợ phân phối giá trị. CCAF lưu ý rằng các lợi ích có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau, miễn là có các điều kiện giám sát, quản lý và quy định phù hợp. 

Bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số, người nhận có thể hưởng lợi từ quyền riêng tư tốt hơn và chi phí thấp hơn so với chuyển khoản truyền thống, đồng thời giảm thiểu các thách thức về tiền tệ địa phương. Vì nhiều người thụ hưởng viện trợ không có đủ tài khoản ngân hàng hoặc hoàn toàn không có tài khoản ngân hàng, nên các tài sản kỹ thuật số có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được những nhóm dân số chưa được phục vụ theo truyền thống này. 

Bryan Zhang, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của CCAF, cho biết công nghệ này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả và an toàn của viện trợ nhân đạo. Nghiên cứu này khám phá tiềm năng sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các chương trình chuyển tiền dựa trên tiền mặt trong bối cảnh nhân đạo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr