Bankman-Fried 100% ủng hộ việc kiểm tra kiến ​​thức các nhà giao dịch phái sinh bán lẻ

Nhà sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch FTX, anh Sam Bankman-Fried đã ủng hộ ý tưởng về các bài kiểm tra kiến ​​thức để bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ và anh cho biết điều này không nên chỉ dành riêng cho tiền điện tử.

Bankman-Fried đã tweet quan điểm của mình để đáp lại một ý tưởng được đưa ra bởi ủy viên Christy Goldsmith Romero của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào ngày 15/10. Anh cho biết việc thành lập danh mục “nhà đầu tư bán lẻ hộ gia đình” để giao dịch chứng khoán phái sinh có thể bảo vệ người tiêu dùng nhiều hơn.

Ông Romero cho hay ngày càng có nhiều nhà đầu tư bán lẻ tham gia vào thị trường phái sinh và kêu gọi CFTC nên tách biệt các nhà đầu tư này với nhóm đầu tư chuyên nghiệp có giá trị ròng cao.

Giao dịch phái sinh là khi các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền điện tử thông qua việc mua và bán các hợp đồng phái sinh, có thể liên quan đến đòn bẩy.

Nhà sáng lập FTX phát biểu anh 100% đồng ý với việc bắt buộc công khai hồ sơ và kiểm tra kiến ​​thức cho tất cả người bán hưởng hoa hồng trong tương lai  (FCM)Thị trường hợp đồng được chỉ định (DCM) .

Tuy nhiên, anh cũng bổ sung rằng việc công khai và kiểm tra không nhất thiết chỉ đối với tiền điện tử, điều này nên áp dụng cho tất cả các sản phẩm phái sinh.

DCM là các sàn giao dịch phái sinh do CFTC quản lý mà trên đó các sản phẩm được cung cấp chỉ có thể được truy cập thông qua FCM. Khi các yêu cầu đòi hỏi sự rõ ràng trong quy định ngày càng dồn dập, CFTC đang tăng cường nỗ lực để gây dựng niềm tin trong cộng đồng tiền điện tử tại Mỹ.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm