Bancor lại bị kiện vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang

Theo tin tức ngày 17 tháng 5, giao thức DeFi Bancor một lần nữa bị kiện vì vi phạm luật chứng khoán liên bang, cáo buộc bancor cung cấp hợp đồng đầu tư cho LP mà không đăng ký làm nền tảng giao dịch hoặc nhà môi giới. Trọng tâm của vụ kiện là chức năng bảo vệ tổn thất tạm thời của Bancor, được cho là đã thu hút hơn 2,3 tỷ đô la tài sản tiền điện tử, nhưng khi chức năng này bị đình chỉ do không đủ tiền để đáp ứng các nghĩa vụ của mình, LP đã bị lỗ. Vào năm 2021, một tòa án ở Thành phố New York đã bác bỏ một vụ kiện tập thể chống lại Bancor và Tổ chức Giao thức B cũng cáo buộc giao thức này cung cấp các sản phẩm chứng khoán chưa đăng ký.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr