“Axie Infinity: Origins” sẽ có mặt trên App Store ở một số quốc gia

Theo TheBlock, “AxieInfinity: Origins” sẽ có mặt trên AppStore của một số quốc gia ở Mỹ Latinh và Đông Nam Á, bao gồm Argentina, Colombia, Peru, Mexico, Venezuela, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr