ASIC đình chỉ dịch vụ bán lẻ đối với ba quỹ tiền điện tử do Holon Investments sở hữu

Tuyên bố từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), ASIC đã đình chỉ các dịch vụ bán lẻ đối với ba quỹ tiền điện tử thuộc sở hữu của Holon Investments trong 21 ngày, với lý do không tuân thủ thị trường mục tiêu. 

ASIC cho rằng Holon Investments không nên mở giao dịch các tài sản “cực kỳ rủi ro và mang tính đầu cơ” như vậy cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và việc đình chỉ nhằm “bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ đầu tư vào các tài sản có thể không phù hợp với mục tiêu, hoàn cảnh hoặc nhu cầu tài chính của họ”. 

ASIC cho biết quỹ có thể bị chấm dứt giao dịch nếu mối quan tâm của cơ quan quản lý không được giải quyết thỏa đáng. Trước đây, Thecoindesk đã ghi nhận công ty quản lý quỹ và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu Web3 Holon đã tung ra các quỹ bán lẻ BTC, ETH và FIL chưa niêm yết. Các quỹ sẽ đầu tư trực tiếp vào BTC, ETH và FIL bằng cách sử dụng các phương tiện đầu tư truyền thống và các kế hoạch đầu tư do bán lẻ quản lý. Gemini sẽ đóng vai trò là người giám sát cho ba quỹ.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm