Arbitrum đề xuất trao cho Arbitrum DAO quyền cho vay stablecoin bằng ARB, tỷ lệ phản đối gần 80%

Arbitrum đã đưa ra một Đề án thí điểm nhằm trao cho Arbitrum DAO quyền sử dụng ARB để cho vay stablecoin và sử dụng stablecoin để tài trợ và đầu tư. Đề án nêu rõ rằng Arbitrum có số token ARB trị giá 3,8 tỷ USD trong kho bạc của mình và việc đa dạng hóa dài hạn là chìa khóa, nhưng cộng đồng hiện cũng cần quyền truy cập vào các quỹ tài trợ, quản lý tài chính, sáp nhập và mua lại cũng như các hoạt động khác. Việc phát triển các chiến lược vay mượn đối với stablecoin mang lại cho Arbitrum DAO nhiều lựa chọn và quyền lực hơn. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ phản đối Đề án này lên tới gần 80% và việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 18/6.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr