2021-08-17 15:25:26

Anyswap V3 Router, một giao thức giao dịch chuỗi chéo, bắt đầu tính phí cầu nối chuỗi chéo

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  216

Tiendientu.net, giao thức giao dịch xuyên chuỗi Anyswap V3 Router (ngày 16/08/2021) đã thông báo bắt đầu tính phí: 

1. Phí cầu nối, chuỗi chéo đối với BSC, FTM, Polygon và OEC, mỗi giao dịch là 0,9 USD; chuỗi chéo đối với ETH, mỗi giao dịch 0,1% giao dịch, phí tối thiểu là 20 đô la Mỹ và phí tối đa là 1.000 đô la Mỹ. 

2. Các mã thông báo được hỗ trợ là USDT, USDC, ETH, DAI, MIM, EURS.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục