Alliance DAO công bố 16 dự án tăng tốc Web3, bao gồm Caldera, Wallchain, v.v.

AllianceDAO đã công bố 16 dự án được chọn cho cộng đồng xây dựng và tăng tốc Web3 (ALL10), bao gồm dữ liệu blockchain nền tảng ChatGPT Teablocks, ví Bitcoin Xverse, ZKrollups dưới dạng dịch vụ Snapchain, giao thức chứng nhận lao động thủ công tín dụng carbon Glow, dự án AI dựa trên ZK ModulusLabs, công cụ quản lý cộng đồng AI của Web3 AwesomeQA, trò chơi kết hợp trên chuỗi Primodium, công cụ quản lý ví Fountain, tùy chọn tổng hợp vĩnh viễn Itos, công cụ nghiên cứu người dùng Dataleap, nền tảng phát triển Layer2 Caldera, giải pháp chống MEV Wallchain, ứng dụng Giải pháp thanh toán chuỗi Singularity, giao tiếp dApp giải pháp Hashmail, nền tảng dữ liệu chuỗi khối được xác định, plugin ngăn chặn gian lận Web3 PocketUniverse.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr