ADA cần vượt qua rào cản này để xác nhận xu hướng tăng

Với việc phá vỡ mức Fibonacci 38,2%, bên mua có thể phấn đấu nhiều hơn trước khi đầu hàng. Vào thời điểm báo chí, ADA giao dịch gần 0,53 đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr