Aave thúc đẩy đề xuất hỗ trợ Ethereum PoS độc quyền

Đề xuất mới nhất của Aave DAO xem xét liệu có nên hướng tới phiên bản mới nhất của mạng chính Ethereum và từ chối bất kỳ phiên bản phân nhánh nào tiếp tục sử dụng cơ chế đồng thuận PoW hay không. Tức là đề xuất này muốn Aave ngừng hoạt động trên bất kỳ nhánh nào phát sinh từ The Merge.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr