Aave DAO tích hợp Chainlink Proof of Reserves

Giao thức cho vay phi tập trung Aave sẽ triển khai hệ thống “Proof of Reserves” để bảo vệ tài sản bắc cầu trên Avalanche, với mục đích củng cố niềm tin của khách hàng sau sự phá sản của FTX. DAO đằng sau giao thức DeFi phổ biến Aave trên Ethereum đã phê duyệt blockchain oracle hợp đồng thông minh Proof-of-Reserve của Chainlink với hơn 99% phê duyệt.
Nó sẽ bao gồm cụ thể Aave v2 và v3 trên blockchain Avalanche. Max Melcher, trưởng nhóm Proof of Reserves của GTM tại Chainlink Labs cho biết: “Proof of Reserves cho phép công nghệ phi tập trung báo cáo chính xác các giá trị dự trữ, thay vì tin tưởng vào một bên duy nhất để làm như vậy. “Bằng cách sử dụng Bằng chứng dự trữ Chainlink, Aave có thể xác minh rằng các tài sản bắc cầu được chấp nhận trên nền tảng có phải là liệu người dùng có được thế chấp đầy đủ hay không trước khi cho phép họ vay.”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr